Organizatorzy

Organizatorem konferencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania była w 2013 roku  Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Komitet Organizacyjny
Anna Wotlińska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Anna Zdzieborska, Joanna Kinowska, Zofia Dubowska-Grynberg (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
Joanna Rentowska (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski)
Marta Skowrońska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)
Komitet nauczycielski Zachęty: Magdalena Duraj, Małgorzata Glinka, Joanna Falkowska-Kaczor, Piotr Kania, Iwona Kulpa-Szustak, Anna Wigura, Joanna Wojtulewicz, Beata Zuziak

Rada Programowa

  • Anna Dziama (Zastępca Kierownika Działu Edukacji i Komunikacji Naukowej Centrum Nauki Kopernik)
  • prof. Wiktor Jędrzejec (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej)
  • Anna Michalak-Pawłowska (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy d.s. Edukacji Kulturalnej, Dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych Dorożkarnia)
  • Alicja Pacewicz (Wiceprezeska Centrum Edukacji Obywatelskiej)
  • prof. Maria Poprzęcka (Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego)
  • Arkadiusz Walczak (Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)
  • Hanna Wróblewska (Dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki)


Koordynacja konferencji
Anna Zdzieborska, Zuzanna Zasacka

Kontakt
kontakt@sztukaedukacji2013.pl